Elektro Maschinen – Set pneumatskih alata EM DWK 14 S

Vrhunski set 5 alata sa crevom
Pištolj sa manometrom
Pištolj za farbanje
Pištolj za izduvavanje 2 kom
crevo gumeno 10m
8 adaptera
Pištolj sa gravitacionom posudom