Malinjak pred prvo branje koji je zaštićen potpuno organskim preparatima

Malinjak pred prvo branje koji je zaštićen potpuno organskim preparatima. Pretrpeo je cetiri dana u toku vegenacije koji su u periodu april-kraj maja imali temperaturu ispod minus 7. Prinos je bez zalivanja na vremenski lošoj godini kao što je bila 2017. iznosio preko 200 kg po aru.

Organski preparati daju višestuku prednost po pitanju samog bloda koji dolazi na tržište, ali ovakvim ogledima daju i sigurnost u pogledu zaštite i prihrane biljaka.