Rezultat primene aminokiselina biljnog porekla sa nemačkim folijarnim prihranama

Rezultat primene aminokiselina biljnog porekla sa nemačkim folijarnim prihranama. Rezultat je očigledan čak i na vremenski nepovoljnoj godini kao što je bila 2017. godina, koja je imala tri jaka mraza u periodu vegetacije maline.

Kombinacija je odrađena dva puta, prvi put kada je lastar oko 10 cm, a drugi put posle 10-15 dana. Oba prskanja su odrađena u večernjim satima radi boljeg efekta preparata.